ชุดราชปะแตน และชุดข้าราชการ ชาย-หญิง

ร้านExcellence รับตัด-มีให้เช่า

-ชุดราชปะแตนของสถาบันต่างๆ

-ชุดข้าราชการขาว(ปกติขาว)ชาย-หญิง พร้อมเครื่องหมาย

 

มีเครื่องแบบปกติขาวทหาร-ตำรวจ ให้เช่า

 

ติดต่อสอบถามที่ร้าน Excellence

-สาขาท่าพระจันทร์  02 221-4133  02 623-5299 089 777-6119

 

เช่าชุดปกติขาว/เช่าชุดขาว/เช่าชุดราชการขาว/เช่าชุดขาวทหาร-ตำรวจ/ตัดชุดขาว


Rajapatan Suit or Thai Custom Suit is one of our quality and finest product that we made-to-order. The price will depend on finest materials, production process, number of units and time scale.


 
 
    page : 1 |

 
  Custom suits  
..............................
 
  ชุดข้าราชการ ญ-ช  
..............................
 
  ชุดข้าราชการหญิง  
..............................
 
  unif  off
..............................
 
  Excellence  Salaya
..............................

page : 1 |